Nytt kontorlokale etter pandemien!

Etter pandemien med mye hjemmekontor, har det blitt sterkt fokus på hvordan ergonomi, estetikk og kontorlandskap påvirker arbeidshverdagen. Her får du tips til hva du må tenke på når du starter opp et nytt kontorlokale.

Innkjøp av kontorrekvisita

Arbeidstilsynet har regler for hvordan arbeidsplasser skal utformes: «Ved planlegging og utforming av arbeidsplasser skal det legges vekt på å forebygge arbeidsrelatert sykdom. Dette gjelder også for kontorarbeidsplasser.»

En måte å gjøre det på er å lage en planløsning som passer den daglige driften. I tillegg er det viktig å velge riktig kontorrekvisita. Når du skal starte innkjøp av kontorrekvisita fra Kontorgiganten er det mange ting å vurdere. Du kan for eksempel ta utgangspunkt i et eller flere av følgende:

  • ergonomi
  • estetikk
  • kontortyper

For god ergonomi lønner det seg å vurdere ulike typer møbler. Skal du ha hev-og-senk bord til alle ansatte, eller kun til de som har spesielt behov for det? Hva med stoler med aktiv sitting? Aktiv sitting og hev-og-senk bord er kanskje nødvendig i noen kontorlokaler, men behøves for eksempel ikke på møterom dersom de brukes mindre enn cellekontorene. Her må fordeler og ulemper veies opp mot hverandre.

Estetikk er ofte oversett, men studier viser at god estetikk har en positiv påvirkning på ansatte. Det kan derfor være verdt å undersøke.

Det siste punktet dreier seg om hvilke type kontorlokale man ønsker. Med cellekontor og åpent landskap kommer det nemlig egne krav.

Mange ulike kontortyper

Når du skal starte opp et kontor fra bunnen av, lønner det seg å lage en plan for arbeidsplassen før du begynner med innkjøp av kontorrekvisita. På arbeidstilsynets nettsider finner du mye informasjon om de ulike kontorløsningene som finnes, og hvilke krav som stilles til hver kontortype.

Scroll to top