Norsk utvandring til USA

Siden det ble mulig å reise over store hav i båt eller fly, har nordmenn søkt lykken i andre land og et av disse er USA. 

I perioden mellom 1846 og 1932 var det 59 millioner mennesker som emigrerte fra sin hjemland og bosatte seg i et annet land. Av disse var det 51 millioner som flyttet fra Europa. I Norge begynte masseutvandringen i 1866 og det sies at over 800 000 nordmenn emigrerte til andre land i tre forskjellige bølger. Den første bølgen var fra 1866 til 1873, den andre var fra 1879-1893 og dette var den største. Den siste bølgen gikk fra 1900 til 1910.

De fleste som emigrerte fra Norge reiste til USA, men omkring ¼ av dem returnerte på et eller annet tidspunkt i livet. På 20-tallet prøvde USA å begrense innvandringen ved hjelp av strengere lover. Dette førte til at mange nordmenn i denne perioden valgte å reise til Canada.

Det var mange årsaker til at folk ønsket å emigrere til USA på denne tiden. Norge var preget av fattigdom, undertrykking, overbefolkning, klassedeling og næringsmessige reguleringer. La man disse faktorene til sunn eventyrlyst og den amerikanske drømmen, har du en grobunn for emigrasjon til USA.

De første utvandrerne fra Norge til USA reiste fra Stavanger 4.Juli i 1825. Båten var fylt av 52 kvekere og da den kom frem i oktober ble båten bøtelagt fordi den hadde for mange passasjerer. Det var nummeret før de ikke fikk komme inn, men president John Quincy Adams sørget for at de fikk komme inn. Faktisk var de fleste utvandrerne fra den første bølgen fra Rogaland og de fleste endte opp i Illinois, Iowa og Wisconsin.

En av grunnene mange så til å emigrere til USA etter borgerkrigen i landet, var at USA’s regjeringen hadde lovet bort ikke mindre enn 160 mål gratis land til alle som var villige til å kolonisere Midtvesten. Dette førte selvfølgelig til en økning i nordmenn som kom til USA. Før 1860 var det bare 70 000 norsættede som bodde i USA, men etter 20 år var det hele 350 000 norskættede som bodde i USA. Det sies at det var først småbrukerene som reiste fra Norge til Uda, så fulgte håndtverkerene og nå i dag er det stort sett akademikere som retter nesen mot USA.

En av årsakene etil at det var mye småbrukere fra landsbygda som reiste til USA, sies å være at de som bønder og arbeidere ikke hadde sjanse til å komme seg oppover i klassesystemet i Norge. Det var dessuten tre-fire ganger så høye lønninger i USA.

I Norge er vi rundt fem millioner innbyggere i dag, og i USA er det omtrent 4.5 millioner innbyggere som sier de har norske aner. Norsk-Amerikanerene har fremdeles det romantiske bildet av bunader, stabbur, lefser og geiter. Dette har sammen med en verden som stadig oppleves mindre, ført til at flere og flere norsk-amerikanere utforsker sine norske røtter. Det er faktisk populært  ha norske aner!

Men fortsatte nordmenn å emigrere til USA? Ja, faktisk om vi ser på de siste tallene fra 2012, viser de at av 31 200 utvandringer fra Norge, gikk 1200 utvandrere til USA. Av disse var det 650 norske statsborgere.

Nord-Dakotas flagg

Utvandring

Utvandring og emigrasjon er det samme som å flytte over landegrenser til et nytt hjemsted i et annet land. For noen er det en nødvendighet og de flykter gjerne fra et land i konflikt fordi det er fare for deres liv, mens for andre er det helt frivillig.

Scroll to top